13 Eylül 2009 Pazar

DİVAN SOHBETLERİ: AYRI GAYRI GAZEL


Edebiyat Meclisi'nde köşelerimiz minik minik oluşmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde kenarda köşede kalmış sanatçılarımız için ayırdığımız köşemizi sizlere sunmuştuk. Bugünse Divan edebiyatından güzel ürünlerin sergileneceği "Divan Sohbetleri" köşemizi sizlerle buluşturuyoruz. İlk eser Divan edebiyatının belki de en çok tanınan sanatçısından olacak. Fuzuli'den bahsediyoruz. Onun "gayri" redifli bir gazelini sizlerle buluşturacağız. Göreceksiniz, beşeri ve ilahi aşkı dizelerinde ne kadar da dahiyane bir şekilde buluşturmuş büyük usta!

Hasılım yoh ser-i küyunda beladan gayri
Garazım yoh reh-i aşkında fenadan gayri


*Senin yanında beladan başka elde ettiğim şey ve aşkının yolunda ölmekten başka beslediğim niyet yoktur.


Perde çek çehreme hicran günü ey kanlu sirişk
Ki gözüm görmeye ol mah-likadan gayri


*Ey kanlı gözyaşı! Ayrılık gününde yüzümü perdele ki gözüm o ay yüzlüden başka kimseyi görmesin(Fuzuli sevgiliden ayrı bulunması dolayısıyla kanlı yaş dökmekten memnun gözüküyor. Çünkü döktüğü kanlı gözyaşı onun gözünü perdeleyecek ve o başka hiçbir şeyi görmeyerek gözkapaklarının içinde duran sevgilisinin hayaliyle acı bir haz duyacaktır)


Yetti bikesliğim ol gayete kim çevremde
Kimse yoh çizgine girdab-ı beladan gayri


*Kimsesizliğim o dereceye vardı ki, etrafımda bela girdabından başka dönüp dolaşan yok.


Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bad-sabadan gayri.


* Bana, ne gönlümün ateşinden başka kimse yanar, ne de sabah rüzgarından başka kimse kapımı açar!(Bu beyite dikkat etmenizi istiyorum. Günümüzde bir sürü şiir yazılmıştır, yalnızlık üzerine, hangisi bu denli samimice dile getiriyor yalnızlığı?)


Bezm aşk içre Fuzuli nice aheylemeyem
Ne temettu' bulunur bende sadadan gayri


*Ey Fuzuli! Aşk meclisinde nasıl ah etmeyeyim ki feryattan başka karım kalmadı.


Bu gazelde sevgiliye olan hasret, şairin çektiği yalnızlık çok güzel anlatılmış. Divan edebiyatında sevgili salt beşer olarak algılanmamalı ancak şiirlerde şairlerin gerçek durumlarının da sergilendiği tahmin edilmekte. Fuzuli'nin bugünkü Kerbela dolaylarında pek de rahat içinde yaşamadığını biliyoruz. Devrin büyük şairi Baki'nin tavsiyesiyle kendisine devlet maaşı bağlansa da hayatı sefalet içinde geçmiştir. Devrinin önemli bir şairi olmasının yanı sıra,önemli bir alim de olan Fuzuli'nin görünen o ki yalnızlıktan oldukça muzdaripmiş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder